facebookra irányító kép

Szervezeti Kultúra EMKA Tanácsadó Kft - szervezetfejlesztés, településmarketing, városimázs-építés, városmarketing

Ha Ön egy település polgármestere (kattintson ide)

Nyilván szembesült már azzal,

 • milyen nehézségekbe ütközik településének megkülönböztetése más, hasonló adottságú településekkel folytatott versenyben
 • hogy nagy a konkurencia a települések között azért, hogy a fogyasztók és a potenciális befektetők fejében minél előkelőbb helyet foglaljanak el
 • hogy a polgármesteri hivatalok tevékenységének hangsúlya 2013. január 1-től a közigazgatási reform hatására eltolódott a településfejlesztés, településüzemeltetés, vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés felé
 • hogy a helyi gazdaság csak akkor képes fejlődni, ha jönnek a befektetők, a befektetők viszont csak akkor jelennek meg, ha van a településről képük, képük a településről pedig csak akkor van, ha felépítjük számukra
 • hogy az innovatív, magasan képzett városvezetők számára létfontosságúvá vált minden eszköz megragadása a sikeresség előremozdítása érdekében, hiszen négy évenként számot kell adniuk településük lakóinak az egyre erősödő piaci/gazdasági/népszerűségi/választási versenyben - ez gyors reakció időt, konstruktív gondolkodást és a fejlődéshez nélkülözhetetlen problématudatot igényel
 • a „Nincs idő, hogy többet fordítsunk a kommunikációra, az a jó, ami magától megy” korszakot elsöpörte a piaci verseny

Az Ön számára a leghatékonyabb megoldás az lehet, ha

 • megtaláljuk azokat a városmarketing eszközöket, amelyek segítségével megkülönböztetheti települését a versenytársaktól
 • összehangoljuk a települése intézményeinek, szervezeteinek munkáját, eszközrendszerét, arculatát, kommunikációját úgy, hogy azok hatásai ne olthassák ki egymást
 • támogatjuk a település vezetését a tudatos, tervszerű, versenyképes stratégiaalkotásban és a stratégia megvalósításban
 • segítjük a település média megjelenéseit, és ezáltal elhelyezzük az ország marketingtérképén
 • szervezeti kereteket építünk ki az elindított folyamatok fenntarthatóságának biztosítása érdekében
 • segítjük a település számára kiemelt projektek kommunikációját a lakosság körében, hogy a nagyobb célcsoportokat érintő kedvezőtlen döntések mentén minimalizálható legyen a népszerűségvesztés, az ellenállás
 • eszközöket biztosítunk a lakosságmegtartásért folytatott vezetői erőfeszítésekhez

Tájékozódjon legfrissebb referenciamunkánkról a témakörben:

Hajdúnánás város polgármestere azzal a megtisztelő felkéréssel kereste meg az EMKA-t, hogy építsünk föl egy márkát a hajdúnánási termelők számára. A projekt egyik fontos célkitűzése volt, hogy a nánási emberek ne a távolról érkező, szállítás közben érlelt, vagy nagyüzemi körülmények között előállított termékeket vásárolják, hanem a környezetükben megtermelt vagy előállított javakat. Ezzel a vásárlói magatartással cél a helyi gazdaság fejlesztése, a lokálpatriotizmus erősítése, a városi arculat kifejezése, a téma iránti társadalmi felelősségvállalás felébresztése volt.
A projekt keretein belül:
- létrehoztuk a város első márkáját
- kialakítottuk a márka teljes arculatát
- piackutatást végeztünk
- védjegyeztetési eljárást indítottunk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában, bejegyeztetve a város saját márkáját
- előkészítettük a védjegyszabályzatot a képviselőtestület számára
- média megjelenéseket generáltunk (tv-, rádió spot-ok, nyomtatott sajtómegjelenések)
- elkészítettük a város első márkafilmjét
- elindítottuk a lakosság körében az attitűdváltozás folyamatát
- kialakítottuk annak feltételeit, hogy a márka fenntartható legyen (helyi projektvezető betanítása, éves stratégiai terv elkészítése, utókövetés biztosítása)

Polgármester úr összefoglalója itt olvasható az EMKA által elvégzett munkáról.

Ha Ön vezető a közszférában (kattintson ide)

Nyilván szembesült már

 • a csökkenő költségvetés és a növekvő feladatmennyiség okozta problémákkal
 • az átszervezésekkel járó nehézségekkel
 • a teljesítményértékelési rendszer alkalmazásának anomáliáival
 • az ügyfelek elégedetlenségével
 • a munkatársak motivációjának, lojalitásának csökkenésével
 • nagyobb szervezet esetén a szervezeti egységek közötti együttműködés hiányával

Az Ön számára a leghatékonyabb megoldás az lehet,

 • ha a szervezet saját erőforrásait felhasználva segítünk a munkafolyamatok optimalizálásában, az emberi erőforrások hatékonyabb kiaknázásában
 • ha pontos állapotfelmérést követően a szervezet belső folyamatait szabályozzuk, összehangoljuk
 • ha munkatársak napi munkája tervezhetőbbé, átláthatóbbá válik
 • ha rögzítjük a valós munkafolyamatokat, döntési pontokat, felelősöket, kommunikációs utakat – ezzel is csökkentve a szervezeti konfliktusokat és a munkahelyi stresszt
 • ha segítjük olyan teljesítményértékelési rendszer kidolgozását, alkalmazását, amely a mindennapokban használható és kompatibilis a szektor törvényi elvárásaival
 • ha olyan működési, ellenőrzési, szervezési megoldásokat találunk, amelyek megvalósításában motiváltak a szervezet munkatársai is
 • ha az intézmények/szervezeti egységek közötti kommunikáció hatékonyságát növeljük

Ajánljuk szíves figyelmébe a következő tesztet a gyors diagnosztizálásához.

A fejlesztés létjogosultsága

Ha Önnek szimpatikus ez a megközelítés, tájékozódjon honlapunkon, majd kérjen tőlünk bővebb tájékoztatást.

Ajánlatot kérek!

Ha Ön egy iskola vagy más nevelési, oktatási intézmény vezetője (kattintson ide)

Nyilván szembesült már

 • az egyre csökkenő gyereklétszámmal
 • a pedagógus szakma aktuális megítélésével
 • az iskolákkal és oktatással szemben támasztott követelmények állandó változásával
 • a kollégák közti konfliktusokkal
 • az egyre szűkülő forrásokkal
 • a szakmai színvonal fenntartásának nehézségeivel
 • a teljesítményértékelés anomáliáival
 • az esetleges intézmény összevonásokkal járó kibékíthetetlennek tűnő konfliktusokkal
 • a külső szakmai támogatások elmaradásával

Az Ön számára a következőt tudjuk javasolni:

 • tekintse meg a Változásért Változunk Fejlesztési Program rövid tájékoztatóját itt
 • ha szívesen szán a probléma körbejárására 15 percet, itt töltheti le a Fejlesztési Programról készült animációs kisfilmet

Amennyiben további részletek érdeklik, kérjük egyeztessen az illetékes Tankerületi Igazgatóval, és igény esetén állunk szíves rendelkezésükre személyes konzultáció keretein belül.

Ha Ön egy hazai kis-és középvállalkozás vezetője (kattintson ide)

Nyilván szembesült már azzal,

 • hogy a szervezetén belül elvész az információ, emiatt gyakoriak a késések és a hibák
 • hogy romlik a teljesítmény, a folyamatok és felelősségek tisztázatlanok, mindenki mindent csinál, és nem javul a hatékonyság
 • hogy vállalkozása egyre nehezebben irányítható egy ember/vezető által
 • hogy a munkatársak lojalitása csökken, magas a fluktuáció
 • hogy a vezetői csapaton belül jelentős teljesítménykülönbségek vannak

Az Ön számára a leghatékonyabb megoldás az lehet,

 • ha segítünk feltérképezni a legkritikusabb területeket a szervezetén belül (diagnózis)
 • ha a szervezet saját belső forrásaira építve támogatjuk új struktúrák, folyamatok kialakítását
 • ha együttműködünk információ megosztási rendszer és szervezeti kompetenciákon alapuló HR rendszerek kiépítésében
 • ha támogatjuk a rendszer működtetését, ellenőrzését, összehangolását

Ajánljuk figyelmébe a következő teszteket a gyors diagnosztizálásához.

A fejlesztés létjogosultsága

Az értékesítés hatékonysága

Az Ön személyes hatékonysága

Ha Önnek szimpatikus ez a megközelítés, tájékozódjon honlapunkon, majd kérjen tőlünk bővebb tájékoztatást.

Ajánlatot kérek!

Ha Ön egy multinacionális vállalat munkatársa (kattintson ide)

Nyilván szembesült már azzal,

 • hogy az anyavállalattól készen kapott képzési anyagok nehezen illeszthetők a magyar szervezeti kultúrába
 • hogy a képzési anyagok a valós, gyakorlással támogatott tréningprogramok helyett prezentációk vagy e-learning jellegű ismeretátadások
 • hogy a magyar beszállítótól rendelt képzés túl általános, nehezen kapcsolódik a szervezet valós, gyakorlati igényeihez

Az Ön számára a leghatékonyabb megoldás az lehet,

 • ha a készen kapott tréninganyagokat az eredeti koncepció és tematika felhasználásával valós tréningprogrammá alakítjuk
 • ha segítünk kialakítani egy belső tréner csapatot, akik képesek lesznek a képzést tréning formában megtartani gyakorlással, ellenőrzéssel, visszajelzéssel – középtávon értelemszerűen jelentős költségcsökkenést is eredményezve
 • ha ily módon ötvözzük a professzionális tréninggyakorlatokat a szervezet valós élményeivel, igényeivel

Ha Önnek szimpatikus ez a megközelítés, tájékozódjon honlapunkon, majd kérjen tőlünk bővebb tájékoztatást.

Ajánlatot kérek!

Copyright © 2014 EMKA.
Minden jog fenntartva.